تهران شهرک صنعتی چهاردانگه

RAYAMOVALLED@GMAIL.IR

فیلتر دیزل ژنراتور واردات و فروش به صورت تک و تعداد

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز فیلتر ژنراتور رایا مولد

شرکت رایا مولد علاوه بر فروش قطعات الکترونیکی و مکانیکی واردات و فروش فیلتردیزل ژنراتور در راستای تامین نیاز مشتریان فعالیت نموده و با اولین تماس جهت تامین فیلتر دیزل ژنراتور با اعلام قیمت با هزینه مناسب و کیفیت بالا سعی در رضایت شما مشتریان را در خرید ، می نماید. از فیلتر ها در بازار با نام های فیلتر دیزل ژنراتور ، فیلتر ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو ، فیلتر موتور ژنراتور پرکینز ، فیلتر دیزل ژنراتور کامینز ، فیلتر دیزل ژنراتور لوول و فیلتر موتور دیزل موتورسازان تبریز و غیره یاد می شود.

فیلتر موتور دیزل با برندهای ولوو ، کامینز ، پرکینز ، لوول ، کاترپیلار ، موتورسازان تبریز ، دویتس ، MWM، بنز و …در انبار شرکت رایا مولد جهت تامین نیاز شما مشتریان (خرید فیلتر) موجود می باشد.

                    تلفن تماس : 09122368905                          واتس آپ : 09013338601

انواع فیلتر دیزل ژنراتور شرکت رایا مولد

مجموعه فیلترهای ژنراتور شامل موارد ذیل می شود:

1-فیلتر هوا  2-فیلترروغن  3-فیلتر سوخت (فیلتر گازوییل)

که در هر بخش توضیحات کامل داده می شود.

فروشگاه فیلتر دیزل ژنراتور موجود شرکت رایا مولد

فیلتر دیزل ژنراتور ولوو کامینز پرکینز شرکت رایا مولد
1-فیلتر دیزل ژنراتور ولوو
فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر هوا ولوو 400 کاوا

فیلتر روغن دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر هوا دیزل ژنراتور ولوو 1345

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز فیلتر ژنراتور رایا مولد

فیلتر هوا ولوو مدل tad531ge

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل زنراتور پرکینز فیلتر دیزل ژنراتور کاترپیلار

فیلتر هوا دیزل ژنراتور ولوو tad734ge

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز فیلتر ژنراتور رایا مولد

فیلتر روغن volvo tad1345ge

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز فیلتر ژنراتور رایا مولد

فیلتر روغن ولوو مدل TAD531GE

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل زنراتور پرکینز فیلتر دیزل ژنراتور کاترپیلار

فیلتر روغن دیزل زنراتور ولوو tad734ge

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز فیلتر ژنراتور رایا مولد

فیلتر سوخت volvo tad 1345ge

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز فیلتر ژنراتور رایا مولد

فیلتر سوخت دیزل ژنراتور ولوو TAD531GE

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر گازوئیل دیزل زنراتور ولوو tad734ge

1-فیلتر دیزل ژنراتور کامینز
فیلتر هوا دیزل ژنراتور موتورسازان
فیلتر دیزل ژنراتور - فیلتر دیزل ژنراتور ولوو - فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز - فیلتر دیزل ژنراتور کامینز رایا مولد

فیلتر روغن cummins 550kva

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر دیزل فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز ژنراتور ولوو

فیلتر روغن cummins مدل nta855

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر دیزل فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز ژنراتور ولوو

فیلتر روغن کامینز مدل 6cta

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر دیزل فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز ژنراتور ولوو

فیلتر روغن کامینز مدل 6bta

فیلتر دیزل ژنراتور - فیلتر دیزل ژنراتور ولوو - فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز - فیلتر دیزل ژنراتور کامینز رایا مولد

فیلتر سوخت کمنز 550kva

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر سوخت کمنز NTA855

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر گازوئیل CUMMNS 6CTA

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر سوخت کامینز 6BTA

فیلتر دیزل ژنراتور - فیلتر دیزل ژنراتور ولوو - فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز - فیلتر دیزل ژنراتور کامینز رایا مولد

فیلتر هوا کامینز 550kva

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر هوا کامینز nta855

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر هوا دیزل ژنراتور کامینز 6ctaa

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر هوا دیزل ژنراتور کامینز 4bta

2-فیلتر دیزل ژنراتور موتورسازان تبریز
فیلتر دیزل ژنراتور موتورسازان تبریز
فیلتر هوا دیزل ژنراتور موتورسازان

فیلتر هوا موتورسازان

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر هوا دیزل موتورسازان 6 سیلندر

فیلتر هوا دیزل ژنراتور موتورسازان

فیلتر هوا موتورسازان 4 سیلندر

فیلتر روغن دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر روغن موتورسازان 6سیلندر

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر روغن دیزل ژنراتور پرکینز تبریز 3سیلندر

فیلتر روغن دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر روغن دیزل ژنراتور موتورسازان 4 سیلندر

فیلتر روغن دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور یلتر دیزل ژنراتور پرکینز تبریز

فیلتر سوخت پرکینز تبریز 6 سیلندر

فیلتر گازوییل دیزل ژنراتور موتورسازان تبریز

فیلتر سوخت پایه کوتاه موتورسازان 4 سیلندر

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر سوخت پایه بلند موتورسازان 4 سیلندر

1-فیلتر هوا 

فیلتر هوا دیزل ژنراتور در مسیر ورودی هوا قرار گرفته و مانع عبور گردوغبار و ذرات شن و ماسه و … به موتور میگردد.

در واقع فیلتر هوا  هوای مکش شده موتور را تمیز می کند و حتی صدای موتور را کاهش می دهد.

از انجا که فیلتر هوا نقش مهمی در موتورهای دیزلی دارند متاسفانه کمتر مورد توجه قرار میگیرند و از تعویض به موقع فیلتر هوا خود داری می نمایند. تعویض به موقع فیلتر هوا دیزل زنراتور سبب افزایش رادمان ، بهبود کارایی توربوشارژر، درنتیجه افزایش راندمان ، هوادهی مناسب وکاهش مصرف سوخت موتور دیزل میگردد.

زمان تعویض فیلتر هوا

 همان طور که می دانیم ورود ذرات و غبار  وارد محفظه احتراق گردد  سبب افزایش ساییدگی در رینگ و یاتاقان پیستون و محل حرکت پیستون در سیلندر شده  و عمر موتور زنراتور کاهش میابد لذا زمان تعویض فیلتر هوای ژنراتور بر اساس ساعت کارکرد دیزل ژنراتور بر روی برد کنترل دیجیتالی دیزل ژنراتور هر 400 ساعت باید تعویض گردد.

نکته: در رمانی که فیلتر هوا دیزل ژنراتور گرفته باشد مقداری از سوخت تزریق شده نمیسوزد و مقداری از سوخت به کربن تبدیل شده و در این حالت دود خروجی اگزوز سیاه رنگ میشود.

نکته: در صورتیکه کمپانی سازنده موتور اجازه بادگیری فیلتر هواکش را نداده بود ، آنرا تعویض و اگر مجاز به بادگیری بودیم فقط فیلتر خارجی را بادگیری می کنیم ( برای موتورهایی که دو فیلتر هواکش خارجی و داخلی دارند ). بادگیری هواکش به صورت مایل و از داخل به سمت بیرون است و برای این منظورفقط از کمپرسورهایی که فشار ان در حد مجاز و در باد خروجی آنها ذرات آب و روغن وجود ندارد استفاده می گردد.

2-فیلتر روغن 

قسمت بزرگی از رسوبات داخل موتور مثل رسوبات پشت سوپاپ ، رسوبات درون کارتل و … به سیستم روغنکاری وارد می شوند. بنابراین می بایست روغن داخل کارتر قبل از ورود کجدد به مدار روغن کاری از فیلتر روغن دیزل ژنراتور عبور کرده و ذرات معلق در آن گرفته شود تا آسیبی به قطعات موتور نرسد. در صورت اصلی نبودن فیلتر موتور ژنراتور ممکن است اسیب های زیادی به موتور شما به دلیل وجود ناخالصی در روغن و عدم روانکاری و افزایش حرارت موتور در بازه زمانی اتفاق صورت پذیرد.پس با استفاده از فیلتر ماسب و تعویض به موقع عمر موتور را می توان بالا برد.

زمان تعویض فیلتر روغن

زمان تعویض فیلتر روغن ژنراتور بر اساس ساعت کارکرد دیزل ژنراتور بر روی برد کنترل دیجیتالی و با استفاده از مشخصات فنی موتور  دیزل ژنراتور هر 200 ساعت باید تعویض گردد.

مراحل تعویض فیلتر روغن موتور دیزل

ابتدا دیزل ژنراتور را خاموش نموده و روغن موتور را خالی می نماییم. سپس سطح خارجی فیلتر روغن را تمیز و با تسمه باز کن فیلتر باز نموده و دقت شود در صورت تعداد بالای فیلتر روغن در موتورهای بزرگ همه آن هارا باز می نماییم. سپس فیلتر جدید را پر از روغن جدید ( تا زیر رزوه پیچ فیلتر ) پر می نماییم. سپس فیلتر را از طریق پیچش 3و4 دور سفت می نماییم و پس از تعویض روغن و دور اورینگ فیلتر را چک نموده تا روغن نشتی نداشته باشد.

3-فیلتر گازوئیل یا فیلتر سوخت

سوخت موتور دیزل حتما باید از فیلتر عبور نماید. سوخت ها ( گازوئیل ) معمولا ناخالصی دارند و بعضی قطعات پمپ های انژکتور چنان دقیق ساختع شده اند که ذرات بسیار ریز هم به آن ها آسیب می رساند. براوردها نشان می دهد که حتی وجود 5گرم ذرات ساینده حتی به میزان پنج میکرون می تواند به پمپ سوخت پاش و سوزن انژکتور صدمه وارد نماید.

فیلتر گازوئیل معمولا سه مرحله ای می باشد که به شرح ذیل می باشد:

  • فیلتر اولی که می تواند صافی هم باشد ، که در باک یا در پمپ گازوئیل قرار دارد و طوری طراحی شده که ذرات درشت را فیلتر نماید.
  • فیلتر اولیه که بیشتر ذرات درشت را فیلتر می نماید .
  • فیلتر ثانویه یا نهایی ذرات بسیار ریز را فیلتر می تماید.

نکته: فیلترهای اولیه و ثانویه را می توان در یک محفظه یا در محفظه های جداگانه قرار گیرند.

زمان تعویض فیلتر سوخت

  

زمان تعویض فیلتر سوخت ژنراتور بر اساس ساعت کارکرد دیزل ژنراتور بر روی برد کنترل دیجیتالی دیزل ژنراتور هر 300 ساعت باید تعویض گردد.

هم فیلتر اولیه و هم فیلتر ثانویه به تدریج دچار گرفتگی میشوند در این حالت موتور با قدرت کمتری کار می کند. بعضی از موتورها نشان گری دارند که فشار سوخت را نشان می دهد. در صورت گرفتگی فیلتر ها ، عقربه این نشانگر از وضعیت عادی جا به جا می شود و وضعیت غیر عادی را نشان می دهد. که میتوان میزان آن را به وسیله سنسور دیزل ژنراتور بر روی برد کنترل نشان می دهد.

برخی از فیلتر سوخت ژنراتور ، فیلتر آبگیر دارند ، آب و رسوبات سنگین در این محفظه جمع می گردد تا بتوان آنها را تخلیه نمود.

ایراد در فیلتر سوخت 

وقتی فیلتر یا صافی  در مسیر سوخت موتور کثیف باشد سوخت به میزان کافی به محفظه احتراق وارد نشده در نتیجه سبب احتراق کمتر خواهد بود و این احتراق نیروی کافی را به پیستون وارد نکرده و سبب افت قدرت خروجی موتور می گردد و به این منظور بازدید های زیر را انجام می دهیم:

1-صافی مخزن گازوئیل را از نظر وجود رسوب بازدید نمایید و در صورت وجود رسوب ، خرابی ان را تعویض نمایید.

2-فیلتر اولیه و فیلتر گازوئیل را باز نموده و آن را از نظر کیفی کنترل نمایید و در صورت کثیف شدن زودتر از موعد ، منشا ورود آلودگی را پیدا نمایید. همچنین در صورت وجود رسوب ، حتما صافی توری پمپ تغذیه را برداشته و از مسدود نبودن آن مطمئن شوید. صافی طوری پمپ تغذیه از استهلاک زود هنگام پیستون پمپ تغذیه پیشگیری کرده و نیز از ورود ذرات خارجی به درون شیر یک طرفه جلوگیری می نماید.

معرفی بهترین برند سازنده فیلتر دیزل ژنراتور در جهان

فیلتر دیزل ژنراتور – فیلتر ژنراتور – فیلتر موتور ژنراتور- فیلتر موتور دیزل

فیلتر جزوه اصلی ترین اجزای مصرفی موتور دیزلی می باشد . در واقع کمک به عملکرد و راندمان بالا در زمان افزایش بار و فشار در دمای بالا می باشد.  از جمله شرکت های  تولیدی فیلتر معتبر در جهان می توان به شرکت های ذیل اشاره نمود:

فیلتر کامینز: این شرکت در اوایل دهه 50 میلادی در نزدیک شرکت کامینز اقدام به تولید انواع فیلتر در کشور انگلستان تاسیس گردیده است. در سال 1963 این کمپانی نام خود را به فیلیتگارد تغییر داد. و در سال 2006 دوباره به فیلتر کامینز تغیر نام داد. این کمپانی با تجهیزات مجهز کارگاهی و آزمایشگاهی با بیش از 4000 نیرو بهترین کیفیت فیلتر را جهت استفاده موتوری تولید می نماید.

فیلتر دونالدسون: این شرکت در سال 1915 میلادی در کشور آمریکا پایه گذاری شده است. این کمپانی با تجربه ای با یک قرن در زمینه تولید فیلتر آب روغن سوخت هوا هیدرولیک گیربکس و غیره در ماشین آلات راهسازی کشاورزی معدنی و ژنراتوری فعاللیت دارد. این شرکت در 32 کشور با نیروهای متخصص در اسیا اروپا امریکا جنوبی و غیره فعالیت نموده و رقیب اصلی برای سایر برندهای فیلترسازی می باشد. ضمنا باید یادور شد که کمپانی کاترپیلار با تعامل با شرکت دونالدسون شرکت ادونس فیلتر سیستم را تاسیس نموده و کلیه فیلتر کاترپیلار را تامین نموده است.

سایر شرکت های سازنده فیلتر : از جمله برندهایی نظیر مان آلمان ( کیفیت درجه یک ) ، ماهله آلمان ( کیفیت درجه یک )، sure, sakura ساخت اندونزی ( کیفیت درجه دو ) در زمینه ساخت فیلتر ژنراتور فعالیت داشته را می توان نام برد.

فیلتر سازنده داخلی : از جمله فیلتر موتور ژنراتور ساخت داخل می توان به شرکت فیلتر کاج با سابقه 30 ساله ، فیلتر سرکان ( تاریخ تاسیس 1355) ، فیلتر امان ( تاریخ تاسیس 1358) می توان نام برد که لازم به ذکر است که استفاده از فیلترهای ساخت داخل نسبت به فیلتر های فیک ساخت چین بسیار باکیفیت تر و قیمت مناسب به مشتریان گرامی پیشنهاد می گردد.