تهران شهرک صنعتی چهاردانگه

RAYAMOVALLED@GMAIL.IR

فیلتر دیزل ژنراتور واردات و فروش به صورت تک و تعداد

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز فیلتر ژنراتور رایا مولد

شرکت رایا مولد علاوه بر فروش قطعات الکترونیکی و مکانیکی واردات و فروش فیلتردیزل ژنراتور در راستای تامین نیاز مشتریان فعالیت نموده و با اولین تماس جهت تامین فیلتر دیزل ژنراتور با اعلام قیمت با هزینه مناسب و کیفیت بالا سعی در رضایت شما مشتریان را در خرید ، می نماید. از فیلتر ها در بازار با نام های فیلتر دیزل ژنراتور ، فیلتر ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو ، فیلتر موتور ژنراتور پرکینز ، فیلتر دیزل ژنراتور کامینز ، فیلتر دیزل زنراتور لوول و فیلتر موتور دیزل موتورسازان تبریز و غیره یاد می شود.

فیلتر موتور دیزل با برندهای ولوو ، کامینز ، پرکینز ، لوول ، کاترپیلار ، موتورسازان تبریز ، دویتس ، MWM، بنز و …در انبار شرکت رایا مولد جهت تامین نیاز شما مشتریان (خرید فیلتر) موجود می باشد.

                    تلفن تماس : 09122368905                          واتس آپ : 09013338601

انواع فیلتر دیزل ژنراتور شرکت رایا مولد

مجموعه فیلترهای ژنراتور شامل موارد ذیل می شود:

1-فیلتر هوا  2-فیلترروغن  3-فیلتر سوخت (فیلتر گازوییل)

که در هر بخش توضیحات کامل داده می شود.

فروشگاه فیلتر دیزل ژنراتور موجود شرکت رایا مولد

فیلتر دیزل ژنراتور ولوو کامینز پرکینز شرکت رایا مولد
1-فیلتر دیزل ژنراتور ولوو
فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر هوا ولوو 400 کاوا

فیلتر روغن دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر هوا دیزل ژنراتور ولوو 1345

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز فیلتر ژنراتور رایا مولد

فیلتر هوا ولوو مدل tad531ge

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل زنراتور پرکینز فیلتر دیزل ژنراتور کاترپیلار

فیلتر هوا دیزل ژنراتور ولوو tad734ge

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز فیلتر ژنراتور رایا مولد

فیلتر روغن volvo tad1345ge

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز فیلتر ژنراتور رایا مولد

فیلتر روغن ولوو مدل TAD531GE

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل زنراتور پرکینز فیلتر دیزل ژنراتور کاترپیلار

فیلتر روغن دیزل زنراتور ولوو tad734ge

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز فیلتر ژنراتور رایا مولد

فیلتر سوخت volvo tad 1345ge

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز فیلتر ژنراتور رایا مولد

فیلتر سوخت دیزل ژنراتور ولوو TAD531GE

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر ‘گازوئیل دیزل زنراتور ولوو tad734ge

1-فیلتر دیزل ژنراتور کامینز
فیلتر هوا دیزل ژنراتور موتورسازان
فیلتر دیزل ژنراتور - فیلتر دیزل ژنراتور ولوو - فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز - فیلتر دیزل ژنراتور کامینز رایا مولد

فیلتر روغن cummins 550kva

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر دیزل فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز ژنراتور ولوو

فیلتر روغن cummins مدل nta855

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر دیزل فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز ژنراتور ولوو

فیلتر روغن کامینز مدل 6cta

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر دیزل فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز ژنراتور ولوو

فیلتر روغن کامینز مدل 6bta

فیلتر دیزل ژنراتور - فیلتر دیزل ژنراتور ولوو - فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز - فیلتر دیزل ژنراتور کامینز رایا مولد

فیلتر سوخت کمنز 550kva

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر سوخت کمنز NTA855

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر گازوئیل CUMMNS 6CTA

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر سوخت کامینز 6BTA

فیلتر دیزل ژنراتور - فیلتر دیزل ژنراتور ولوو - فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز - فیلتر دیزل ژنراتور کامینز رایا مولد

فیلتر هوا کامینز 550kva

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر هوا کامینز nta855

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر هوا دیزل ژنراتور کامینز 6ctaa

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر هوا دیزل ژنراتور کامینز 4bta

2-فیلتر دیزل ژنراتور موتورسازان تبریز
فیلتر دیزل ژنراتور موتورسازان تبریز
فیلتر هوا دیزل ژنراتور موتورسازان

فیلتر هوا موتورسازان

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر هوا دیزل موتورسازان 6 سیلندر

فیلتر هوا دیزل ژنراتور موتورسازان

فیلتر هوا موتورسازان 4 سیلندر

فیلتر روغن دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر روغن موتورسازان 6سیلندر

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر روغن دیزل ژنراتور پرکینز تبریز 3سیلندر

فیلتر روغن دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر روغن دیزل ژنراتور موتورسازان 4 سیلندر

فیلتر روغن دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور یلتر دیزل ژنراتور پرکینز تبریز

فیلتر سوخت پرکینز تبریز 6 سیلندر

فیلتر گازوییل دیزل ژنراتور موتورسازان تبریز

فیلتر سوخت پایه کوتاه موتورسازان 4 سیلندر

فیلتر دیزل ژنراتور فیلتر ژنراتور فیلتر هوا دیزل ژنراتور فیلتر دیزل ژنراتور ولوو فیلتر دیزل ژنراتور کامینز پرکینز

فیلتر سوخت پایه بلند موتورسازان 4 سیلندر

1-فیلتر هوا 

فیلتر هوا دیزل ژنراتور در مسیر ورودی هوا قرار گرفته و مانع عبور گردوغبار و ذرات شن و ماسه و … به موتور میگردد.

در واقع فیلتر هوا  هوای مکش شده موتور را تمیز می کند و حتی صدای موتور را کاهش می دهد.

از انجا که فیلتر هوا نقش مهمی در موتورهای دیزلی دارند متاسفانه کمتر مورد توجه قرار میگیرند و از تعویض به موقع فیلتر هوا خود داری می نمایند. تعویض به موقع فیلتر هوا دیزل زنراتور سبب افزایش رادمان ، بهبود کارایی توربوشارژر، درنتیجه افزایش راندمان ، هوادهی مناسب وکاهش مصرف سوخت موتور دیزل میگردد.

زمان تعویض فیلتر هوا

 همان طور که می دانیم ورود ذرات و غبار  وارد محفظه احتراق گردد  سبب افزایش ساییدگی در رینگ و یاتاقان پیستون و محل حرکت پیستون در سیلندر شده  و عمر موتور زنراتور کاهش میابد لذا زمان تعویض فیلتر هوای ژنراتور بر اساس ساعت کارکرد دیزل ژنراتور بر روی برد کنترل دیجیتالی دیزل ژنراتور هر 400 ساعت باید تعویض گردد.

نکته: در رمانی که فیلتر هوا دیزل ژنراتور گرفته باشد مقداری از سوخت تزریق شده نمیسوزد و مقداری از سوخت به کربن تبدیل شده و در این حالت دود خروجی اگزوز سیاه رنگ میشود.

نکته: در صورتیکه کمپانی سازنده موتور اجازه بادگیری فیلتر هواکش را نداده بود ، آنرا تعویض و اگر مجاز به بادگیری بودیم فقط فیلتر خارجی را بادگیری می کنیم ( برای موتورهایی که دو فیلتر هواکش خارجی و داخلی دارند ). بادگیری هواکش به صورت مایل و از داخل به سمت بیرون است و برای این منظورفقط از کمپرسورهایی که فشار ان در حد مجاز و در باد خروجی آنها ذرات آب و روغن وجود ندارد استفاده می گردد.

2-فیلتر روغن 

قسمت بزرگی از رسوبات داخل موتور مثل رسوبات پشت سوپاپ ، رسوبات درون کارتل و … به سیستم روغنکاری وارد می شوند. بنابراین می بایست روغن داخل کارتر قبل از ورود کجدد به مدار روغن کاری از فیلتر روغن دیزل ژنراتور عبور کرده و ذرات معلق در آن گرفته شود تا آسیبی به قطعات موتور نرسد.

زمان تعویض فیلتر روغن

زمان تعویض فیلتر روغن ژنراتور بر اساس ساعت کارکرد دیزل ژنراتور بر روی برد کنترل دیجیتالی دیزل ژنراتور هر 200 ساعت باید تعویض گردد.

3-فیلتر گازوئیل یا فیلتر سوخت

سوخت موتور دیزل حتما باید از فیلتر عبور نماید. سوخت ها ( گازوئیل ) معمولا ناخالصی دارند و بعضی قطعات پمپ های انژکتور چنان دقیق ساختع شده اند که ذرات بسیار ریز هم به آن ها آسیب می رساند. براوردها نشان می دهد که حتی وجود 5گرم ذرات ساینده حتی به میزان پنج میکرون می تواند به پمپ سوخت پاش و سوزن انژکتور صدمه وارد نماید.

فیلتر گازوئیل معمولا سه مرحله ای می باشد که به شرح ذیل می باشد:

  • فیلتر اولی که می تواند صافی هم باشد ، که در باک یا در پمپ گازوئیل قرار دارد و طوری طراحی شده که ذرات درشت را فیلتر نماید.
  • فیلتر اولیه که بیشتر ذرات درشت را فیلتر می نماید .
  • فیلتر ثانویه یا نهایی ذرات بسیار ریز را فیلتر می تماید.

نکته: فیلترهای اولیه و ثانویه را می توان در یک محفظه یا در محفظه های جداگانه قرار گیرند.

زمان تعویض فیلتر سوخت

  

زمان تعویض فیلتر سوخت ژنراتور بر اساس ساعت کارکرد دیزل ژنراتور بر روی برد کنترل دیجیتالی دیزل ژنراتور هر 300 ساعت باید تعویض گردد.

هم فیلتر اولیه و هم فیلتر ثانویه به تدریج دچار گرفتگی میشوند در این حالت موتور با قدرت کمتری کار می کند. بعضی از موتورها نشان گری دارند که فشار سوخت را نشان می دهد. در صورت گرفتگی فیلتر ها ، عقربه این نشانگر از وضعیت عادی جا به جا می شود و وضعیت غیر عادی را نشان می دهد. که میتوان میزان آن را به وسیله سنسور دیزل ژنراتور بر روی برد کنترل نشان می دهد.

برخی از فیلتر سوخت ژنراتور ، فیلتر آبگیر دارند ، آب و رسوبات سنگین در این محفظه جمع می گردد تا بتوان آنها را تخلیه نمود.

ایراد در فیلتر سوخت 

وقتی فیلتر یا صافی  در مسیر سوخت موتور کثیف باشد سوخت به میزان کافی به محفظه احتراق وارد نشده در نتیجه سبب احتراق کمتر خواهد بود و این احتراق نیروی کافی را به پیستون وارد نکرده و سبب افت قدرت خروجی موتور می گردد و به این منظور بازدید های زیر را انجام می دهیم:

1-صافی مخزن گازوئیل را از نظر وجود رسوب بازدید نمایید و در صورت وجود رسوب ، خرابی ان را تعویض نمایید.

2-فیلتر اولیه و فیلتر گازوئیل را باز نموده و آن را از نظر کیفی کنترل نمایید و در صورت کثیف شدن زودتر از موعد ، منشا ورود آلودگی را پیدا نمایید. همچنین در صورت وجود رسوب ، حتما صافی توری پمپ تغذیه را برداشته و از مسدود نبودن آن مطمئن شوید. صافی طوری پمپ تغذیه از استهلاک زود هنگام پیستون پمپ تغذیه پیشگیری کرده و نیز از ورود ذرات خارجی به درون شیر یک طرفه جلوگیری می نماید.

نحوه دریافت قیمت انواع فیلتر

  • ارسال درخواست از طریق ایمیل به RAYAMOVALLED@GMAIL.COM
  • تماس تلفنی با کارشناسان فروش شرکت رایا مولد در ساعات اداری (۹ الی ۱۷)
  • تماس در ساعات غیر اداری با شماره تلفن 09013338601
  • ارسال درخواست به واتس آپ شرکت به شماره 09013338601